ชลาชล นำโครงการสอนอาชีพช่างผม

ชลาชล นำโครงการสอนอาชีพช่างผม โชว์ในเวทีการประชุมสตรีนานาชาติเอเปก

จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยตลอดทั้งปี 2565 และก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ศกนี้ ได้มีการจัดประชุมผู้นำสตรีนานาชาติ APEC WOMEN AND THE ECONOMY FORUM 2022 Bangkok Thailand ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ การสร้างความสมดุลในบทบาทสตรี ส่งเสริมความเท่าเทียมในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจ โดยมีสมาชิก 21 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฯลฯ มาร่วมประชุม ซึ่งมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวออกแบบ-ล่าสุด

ภายในงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการนำเสนอโครงการสร้างอาชีพให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาครอบครัวในสังคมไทย โดยหนึ่งในนั้นได้แก่ โครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” ของชลาชล กรุ๊ป โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ได้นำเสนอโครงการให้แก่ผู้นำสตรีนานาชาติในการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ เปิดเผยว่า ธุรกิจเสริมสวยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ส่งเสริมบทบาทสตรีในการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบกิจการในเชิงเศรษฐกิจได้ และทาง CHALACHOL Group เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านเสริมสวยที่เป็นเกียรติได้รับเชิญไปร่วมงาน เพื่อนำเสนอและสนับสนุนสตรีในด้านการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจระดับโลก

โดยในช่วงวิกฤติโควิด ชลาชล กรุ๊ป เราได้ทำโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” สอนอาชีพช่างทำผมให้แก่ผู้สนใจ เมื่อได้มาร่วมงานกับทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ทาง “นายจุติ” รมว.พม. มองว่าปัจจุบันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวจากต้นตอเลยอยากสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้ ทางชลาชลเลยนำเสนอโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เป็นหลักสูตรสั้น สอนฟรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ทันท่วงที การประชุมครั้งนี้ จึงได้มานำเสนอพรีเซนต์โครงการนี้แก่ผู้นำสตรีที่มาร่วมประชุม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เขาบอกว่า เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดขึ้นทั่วโลก.