เปรียบเทียบ Pfizer VS Moderna วัคซีนโควิดสำหรับทารก 6 เดือน

เปรียบเทียบ Pfizer VS Moderna วัคซีนโควิดสำหรับทารก 6 เดือน

ทั่วโลกกำลังคิดค้นพัฒนาวัคซีนโควิดเด็กเล็กที่อายุ 6 เดือนถึง 4 ปี วัคซีนโควิดที่เริ่มนำมาใช้กับเด็กทารกและเด็กเล็กนี้เป็นเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ซึ่งเป็นวัคซีนโควิดประเภทที่ดัดแปลงให้เข้ากับสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ง่ายที่สุด

Pfizer VS Moderna ปรับสูตรใช้กับเด็กเล็ก
ก่อนหน้านี้ทั้ง Pfizer และ Moderna ได้นำมาใช้กับเด็กวัย 5-12 ปี นำร่องที่สหรัฐอเมริกาเจ้าของลิขสิทธิ์การคิดค้นวัคซีน mRNA เจ้าแรกของโลก ต่อมาได้ปรับจำนวนโดสให้ต่ำลงและทดสอบกับกลุ่มเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี พบว่าสามารถใช้ได้ในระดับที่ปลอดภัย และไม่มีใครแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ความแตกต่างระหว่าง Pfizer VS Moderna สูตรเด็กเล็ก
Pfizer สูตรเด็กเล็ก แนะนำให้ฉีดกับเด็กวัย 6 เดือน ถึง 4 ปี ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกกับเข็มที่สอง เว้นห่างกัน 3-8 สัปดาห์ เข็มที่ 3 เว้นจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 8 เดือน
Moderna สูตรเด็กเล็ก แนะนำให้ฉีดกับเด็กวัย 6 เดือน ถึง 5 ปี ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เข็มแรกกับเข็มที่สอง เว้นห่างกัน 3-8 สัปดาห์ เข็มต่อไปเป็นเข็มกระตุ้น เว้นจากเข็มที่สอง 5 เดือน

การฉีดวัคซีนโควิด Pfizer VS Moderna แก่เด็กเล็ก

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
วัคซีนโควิดเด็กเล็ก Pfizer สำหรับเด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี และผลข้างเคียง : เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนราว 18 ล้านคน จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหาวัคซีนมาปกป้องพลเมืองของเขา ข้อมูลจาก CDC สหรัฐอเมริการะบุว่าเด็ก 6 เดือนถึง 4 ปี ในอเมริกา ติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 2 ล้านคน เข้ารับการรักษาระดับรุนแรงในโรงพยาบาลมากกว่า 20,000 เคส และเสียชีวิตกว่า 200 ราย เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่พึงได้รับแล้ววัคซีนโควิดจะเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงของอาการในเด็กเล็กได้

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The U.S.Food and Drug Administration : FDA) ได้อนุมัติให้ใช้ไฟเซอร์แก่กลุ่มเด็กเล็กแล้ว ส่วนโมเดอร์นาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังจัดสรร

ข่าวเด็กล่าสุด

Moderna COVID-19 Vaccine
วัคซีนโควิดเด็กเล็ก Moderna สำหรับเด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี และผลข้างเคียง : วัคซีนโมเดอร์นามีชื่อทางการค้าว่า Spikevax วัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี มีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของวัคซีนโมเดอร์นาที่ฉีดให้กับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็กเล็กนี้ฝาเป็นสีน้ำเงินเข้ม ฉลากเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือเรียกว่าสี Teal

ผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

ความปลอดภัยของวัคซีนโมเดอร์นาทดสอบกับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี จำนวน 5,500 คน มีผลข้างเคียงที่รายงาน ดังนี้

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
ในเด็กอายุ 3-5 ปี
– ปวดตรงจุดที่ฉีดยา
– อ่อนเพลีย
– ปวดศีรษะ
– ปวดกล้ามเนื้อ
– มีไข้

ในทารก 6 เดือนถึง 3 ปี
– หงุดหงิด ร้องไห้
– ปวดตรงจุดที่ฉีดยา
– ง่วงเหงา
– ไม่อยากอาหาร
– มีไข้

เด็ก 1 ใน 100 คน อาจพบอาการต่อมน้ำเหลืองบวม หรือแตะเจ็บที่รักแร้หรือขาหนีบ ผลข้างเคียงต่างๆ ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงปานกลาง จะหายได้เองใน 2 วัน อาการปวดใช้ยาพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟน หรือใช้แผ่นประคบเย็นได้

ข้อควรระวังก่อนรับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กเล็ก

บุคคลที่ไม่ควรได้เข้ารับวัคซีนทั้ง Pfizer และ Moderna มีดังนี้

1. มีปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลันอย่างหนึ่งต่อวัคซีน mRNA เข็มก่อน
2. ผู้ที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนอย่าง โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG)
3. เด็กที่ต้องกินยาต้านภาวะการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

  • เด็ก 3 กลุ่ม ที่ต้องปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษก่อนรับวัคซีนโควิด

เด็กที่มีโรคประจำตัวต่างๆ หรือเพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

เด็กที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน

ทั้งวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นามีคำแนะนำจากทางผู้ผลิตว่าควรเว้นระยะ 3 เดือนหลังยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเด็กยังมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับเชื้อโควิดอยู่

  • เด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เด็กที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 และมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต เมื่อรับวัคซีนโควิดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันลดลง จึงต้องใช้วิธีการอื่นป้องกันการติดเชื้อด้วย เช่น การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing)

  • เด็กที่เป็นโรคหัวใจ

เด็กที่เป็นโรคหัวใจ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน ทารกและเด็กที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ควรได้รับคำแนะนำว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมต่อการฉีดวัคซีนมากที่สุด

แต่ละประเทศกำลังทยอยนำวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมาแจกจ่ายให้กับประชาชน สำหรับประเทศไทย สาธารณสุขได้นำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาใช้ก่อนโมเดอร์นา โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา การกระจายวัคซีนทยอยไปสู่ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนฉีดไว้กับหน่วยสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องวัคซีนเด็กเล็กนี้สอบถามกับกุมารแพทย์ที่ดูแลบุตรหลานของท่าน หรือที่สาธารณสุขใกล้บ้าน