“สุพัฒนพงษ์” ยันไม่ได้ขายชาติ ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน 1 ไร่ มีมาตั้งแต่ปี 2542

“สุพัฒนพงษ์” ยันแก้กฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดิน 1 ไร่ เข้มงวดกว่ากฎเดิมรัดกุมกว่าหลายประเทศ ชี้หากจะแก้เป็นการให้เช่าที่ดินระยะยาว ต้องแก้ พ.ร.บ.เดิมเพื่อขยายเวลาการเช่า

เศรษฐศาสตร์ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน กล่าวถึงประเด็นร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ที่ให้ต่างชาติถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องมีการลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และคงการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ว่า เรื่องนี้ตนจะไปตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทนราษฎร และพร้อมที่จะชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจ โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเป็นเพียงการปรับเรื่องระยะเวลา จากการคงเงินลงทุนจากเดิม 5 ปีเป็น 3 ปี

เศรษฐศาสตร์ สุพัฒนพงษ์ ยันไม่ได้ขายชาติ

นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ยังมีความเข้มงวดมากขึ้น เพราะเป็นการพิจารณารวมกับเรื่องการให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ (LTR) ซึ่งมีกลุ่มที่กำหนดไว้ 4 กลุ่ม ต่างจากเดิมที่ใครก็ได้ที่เข้ามาลงทุนตามเงื่อนไขแล้วซื้อที่ดินในไทยได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศส่วนน้อยที่วางกฎหมายเรื่องนี้ไว้เข้มงวด เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ที่เขามีกฎหมายในเรื่องนี้ ที่ผ่อนปรนมากกว่าไทยไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และสิงคโปร์